Sognepræst

Charlotte Chammon

Lyngevej 12,

3400 Hillerød

tlf. 48 26 52 53 eller chch@km.dk

Træffes bedst tirsdag til fredag i løbet af dagen, mandag er fridag.

 

Sekretær til kirkebogsføringen:

Det fælles Kirkekontor

Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød

tlf. 70 23 03 93 - vælg #2

Kirkekontoret er behjælpelig med nye attester, fødselsanmeldelser fra både Nr. Herlev og Uvelse sogne kan afleveres her.

Navneændringsanmeldelser kan også afleveres her.

 

 

Sognepræst Frida Guld - afløser ved ferier og lignende.

Træffes efter aftale i Uvelse præstegård

Stenager 12, Uvelse

3550 Slangerup

eller på tlf. 48 27 82 87

mail: fg@km.dk 

Kirke og Graver

Nørre Herlev kirke

Kirkepladsen 4

3400 Hillerød

      

- dog er postadressen Lyngevej 12, 3400 Hillerød

      

Graver:

Michael Agerbo træffes på tlf. 30310943

 

 

Sognegården

Nørre Herlev kirkes sognegård

Kirkepladsen 1

3400 Hillerød

tlf. 48 25 55 43

  

- dog er postadressen Lyngevej 12, 3400 Hillerød

  

Udlejning af sognegården:

 

Sognegården udlejes i forbindeles med dåb og begravelse i kirken og til lokale foreninger efter særlige regler.

Kontakt Charlotte