Sognepræst

Charlotte Chammon

Lyngevej 12,

3400 Hillerød

tlf. 48 26 52 53 eller chch@km.dk

Træffes bedst tirsdag til fredag i løbet af dagen, mandag er fridag.

 

Sekretær til kirkebogsføringen:

Det fælles Kirkekontor

Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød

tlf. 70 23 03 93 - vælg #2

Kirkekontoret er behjælpelig med nye attester, fødselsanmeldelser fra både Nr. Herlev og Uvelse sogne kan afleveres her.

Navneændringsanmeldelser kan også afleveres her.

 

 

Sognepræst Kim Fischer Nielsen 

Træffes efter aftale i Uvelse præstegård

Stenager 12, Uvelse

3550 Slangerup

eller på tlf. 48 27 82 87

mail: KFN@km.dk

 

Kirke og Graver

Nørre Herlev kirke

Kirkepladsen 4

3400 Hillerød

      

- dog er postadressen Lyngevej 12, 3400 Hillerød

      

Ledende graver Tina Albrektsen træffes på tlf. 30 31 89 83

Graver Michael Agerbo træffes på tlf. 30310943

 

 

Sognegården

Nørre Herlev kirkes sognegård

Kirkepladsen 1

3400 Hillerød

tlf. 48 25 55 43

  

- dog er postadressen Lyngevej 12, 3400 Hillerød

  

Udlejning af sognegården:

 

Sognegården udlejes i forbindeles med dåb og begravelse i kirken og til lokale foreninger efter særlige regler.

Kontakt Charlotte