Alle aktiviteter i sognegården og kirken er aflyst!

Kirken og sognegården er lukket pga. Corona frem til og med 2. påskedag!

Der er ingen gudstjeneste, der er ikke mulighed for at se kalkmalerierne, der er ingen kor, konfirmandundervisning, Nørklere eller andre aktiviteter i hverken kirke eller sognegård.

I forbindelse med dødsfald vil der kunne arrangeres bisættelse, under hensyntagen til de forholdsregler som sundhedsmyndighederne har udstukket.

Jeg kan altid kontaktes på 48 26 52 53 /chch@km.dk for samtaler eller opklarende spørgsmål!

Charlotte Chammon


Aftenringning kl. 17

Nr. Herlev kirke har valgt at følger biskoppernes opfordring til Aftenringning kl. 17!

Biskopperne skriver: "Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt. Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på. Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem."

Derfor, indtil Corona-virussen ikke længere hærger, har vi morgenringning kl. 8 og aftenringning kl. 17.  


Foredrag med Christian Hjortkjær

Eksistentiel angst – Søren Kierkegaard og kampen for menneskets frihed.

Torsdag d. 30. april kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård

Dette er det sidste foredrag i den fælles provstiforedragsrække om Angst, denne gang v. ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær:

Er angst sygdom, vi skal helbredes fra, eller selve det vilkår, der gør os til mennesker? For Kierkegaard var og er den begge dele. Angsten er der som et grundvilkår. Derfor er spørgsmålet i stedet, om vi vil løbe fra den, eller tør stå der ved afgrunden – og lære af den?


Kirkeblad Februar 2020

Søndagshilsen i en Coronatid!Affaldsindsamling

Lørdag d. 25. april deltager vi i affaldsindsamlingen.dk

Det er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Vi mødes i sognegården kl. 10 og fordeler ruterne over en kop kaffe. Tilmelding til Charlotte på chch@km.dk


Offentligt Menighedsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30 UDSAT til tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 

Til efteråret 2020 er der valg til menighedsrådene i Danmark. Der er pr. 1. januar trådt en ny valglov i kraft, som indebærer at medlemmerne af menighedsrådet vælges på en valgforsamling.

Den nye valgreform foreskriver som indledning et offentligt menighedsmøde. Her vil menighedsrådet informere om menighedsrådsarbejdet i den forløbne periode. Om kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antal af kandidater der skal vælges.

Vi har gennem alle årene haft tradition for et konstruktivt og godt menighedsrådsarbejde, hvor alle løfter og arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for kirkens liv og vækst. Et arbejde som vi ønsker at fortsætte, gamle kandidater sammen med nye.

Kom og hør om arbejdet og vær med til at sætte dit præg på vores lokale kirkeliv.

 

 

 

 

Kalender

09apr kl. 17:00

Online-gudstjeneste på www.nrherlevkirke.dk

Gudstjenesten kan ses på www.nrherlevkirke.dk

 

 

09apr kl. 17:00
10apr kl. 10:00

Online-Langfredags-gudstjeneste på www.nrherlevkirke.dk

Gudstjenesten kan ses på www.nrherlevkirke.dk

 

 

10apr kl. 10:00
12apr kl. 10:00

Online-Påskedags-gudstjeneste på www.nrherlevkirke.dk

Gudstjenesten kan ses på www.nrherlevkirke.dk

 

 

12apr kl. 10:00
13apr kl. 10:00

Online-2. Påskedags gudstjeneste på www.nrherlevkirke.dk

Gudstjenesten kan ses på www.nrherlevkirke.dk

 

 

13apr kl. 10:00
15apr kl. 10:30

Formiddagshøjskole: Er du dus med himlens fugle - UDSAT TIL SENERE PÅ ÅRET

OBS - forkert dato i kirkebladet! Det er d. 15. april vi mødes!

Lene Christiansen …

15apr kl. 10:30
16apr kl. 19:30

Del en bog - UDSAT

Vi deler Anne-Cathrine Riebnietzsky's Smaragdsliberen. 

 

 

16apr kl. 19:30