KIRKENS HISTORIE

Nørre Herlev kirke er bygget og ombygget gennem mange generationer, men bevarer fortsat en stor del af den oprindelige romanske bygning.

Omkring midten af 1100tallet er den første del opført. Det bestod af skib, kor og apsis bygget af tilhuggede kampesten.


TÅRN OG VÅBENHUS

Allerede omkring år 1200 blev skibet forlænget mod vest og tårnet rejst. Til forskel fra den første del af kirken, er tilbygningen lavet af munkesten, som var blevet moderne.

 

Omkring år 1400 bygges våbenhuset til - også af munkesten.

 

 

 


KALKMALERIER

I begyndelsen af 1400 tallet indbygges også hvælvinger, som i slutningen af 1400tallet bemales med kalkmalerier af Isefjordsmesteren.

Kalkmalerierne forestiller i det første fag, mod alteret, legender om Sankt Nikolaj. Hans fødsel og bispekåring og flere af hans redningsaktioner.

I det midterste fag ses Jesus' lidelseshistorie. Begyndende med Jesus der beder i Getsemane Have, mens disciplene sover, hans domfældelse hos Pilatus og piskningen. Hans vandring til Golgata med korset, Simon af Kyrene som hjælper og Veronica med sveddugen. Til sidst hans korsfæstelse.

Det sidste fag tættes på tårnrummet handler om Dommedag. Kristus på regnbuetronen, med Himmeriges port på den ene side og Sankt Peter med nøglerne og et helvedsdyr på den anden side.

Kort efter reformationen i 1536 blev det oprindelige kor og apsis revet ned og kirken blev forlænget med et langhuskor. Denne forlængelse er udført kort tid efter at Freerslev kirke blev nedrevet og folk derfra blev henvist til Nørre Herlev kirke.

 


GRAVMINDER

Der er en del gravminder i kirken, fordi den gennem 300 år var sognekirke for menigheden i Hillerød og Frederiksborg, da Frederiksborg Slotkirke var kongens kirke. Derfor ses også flere af hoffets embedsmænd begravet i kirken.

 


DØBEFONTEN

Døbefonten er sjælden. Den er fremstillet af træ og bemalet, så den ligner marmor. Sandsynligvis skåret i 1619 af Laurids snedker fra Slangerup.  

 

 


UDGRAVNING AF GRAVKAMMER!

Sidste nye i Nr. Herlev kirkes historie, er viden om et stort gravkammer. I den sydlige side af kirken, langs alteret begyndte nogle af stenene i gulvet at sætte sig i slutningen af august.

Nationalmuseet blev tilkaldt - og de lavede en mindre udgravning. Den viste at der under gulvet fra den sydlige ydermur til ind under alteret er et stort muret gravkammer, på 2 - 2½ meter bredt og tilsvarende langt.

Gravkammeret er blevet lukket til omkring 1806 - og fyldt op med sand.

Hvem og hvor mange der er begravet der ved vi derfor ikke. Og af hensyn til gravfreden graver man ikke ud for at stille vores nysgerrighed!!

Men på trods af alle vores gravminder i kirken, så er det der igen optegnelser over hvor de forskellige er begravet i kirken. Det er kun når gulvet sætter sig og man graver ud, at man finder ud af det.

 


NYT VARMEANLÆG SOMMER OG EFTERÅR 2010

I løbet af sommeren og efteråret 2010 fik vi udskiftet vores gamle varmeanlæg, som stammer tilbage fra 1970'erne.

Under hver bænk - og på nogle af ydervæggene - sidder nu radiatorer, som giver en, meget bedre opvarmning. Vi skal, på grund af vores smukke kalkmalerier, passe særligt på, ikke at få varmet forkert op, så kalkmalerierne beskadiges.

Det gamle varmeanlæg kørte med varm luft, som blev blæst direkte op på kalkmalerierne. Det nye anlæg varmer op, der hvor folk er - nemlig ved bænken, og er derfor mere skånsom ved kalkmalerierne.

Ydermere må der ikke være varme på, når der ikke er gudstjenester eller handlinger i kirken. Varme i kirken er jo en relativ ny indførelse. De første mange hundrede år af kirkens historie var den aldrig opvarmet!

Under etableringen af det nye varmeanlæg fik vi også restaureret alterpartiet og vi var nødt til, at skifte nogle af stenene i gulvet for at få de gule til at strække til at dække den rist, som det gamle anlæg havde haft midt i gulvet på midtergangen.

Herudover blev de hvide flader kalket! Kalkmalerierne blev der ikke gjort noget ved. Nationalmuseet vil gerne afrense dem, men det skal der spares mange penge op til, før vi får råd til det!

 


VEJKIRKE

Nørre Herlev kirke er vejkirke - det betyder at den er åben hverdag fra kl. 8 - kl. 17

  

NR. HERLEV KIRKE ER GRØN KIRKE!

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste

2. jul 10:00
11:00
2. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

9. jul 10:00
11:00
9. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste i Uvelse kirke

16. jul 10:00
11:00
16. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

30. jul 09:00
10:00
30. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste

13. aug 10:00
11:00
13. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

20. aug 10:00
11:00
20. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

27. aug 10:00
11:00
27. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

3. sep 10:00
11:00
3. sep 10:00 -
11:00