Aktuelt

Svampetur - AFLYST

Den planlagte svampetur lørdag d. 9. september er desværre AFLYST!

Vi forsøger igen næste efterår!

Kirkerundtur 2017

Prøv noget nyt! Tag med på en spændende cykeltur søndag d. 27. august

Du får en spændende aktiv tur til de nærmeste 4 kirker. Ruten er på 25 km via små veje og stier gennem det dejlige nordsjællandske landskab. 

Du kommer forbi Skævinge, Strø, Gørløse og Uvelse kirker. Ved hver kirke er der en kort pause, hvor du kan puste ud, få en kop vand og evt. benytte toilettet. Ved hver kirke bliver du stillet spørgsmål af lokale karakter samt udfordret ift. din paratviden om kirkelige forhold.

Kirkerundturen starter kl. 11 v. Nr. Herlev kirke

For at deltage skal du tilmelde dig og erlægge et startgebyr. Startgebyret går til Folkekirkens Nødhjælp. Startgebyret er følgende:

Barn/ung (til og med 7. klasse) 25 kr.

Voksen 75 kr.

Børnefamilie: 200 kr. 

 

Tilmelding via mail til 

Søren Petersen: som7soeren@gmail.com

Anne-Marie Møller-Pedersen: anne-marie@moeller-pedersen.dk

I forbindelse med tilmelding skal du opgive hvor mange der tilmelder sig. 

Sidste frist 6. august 2017

Babysalmesang

Der starter et nyt hold Babysalmesang torsdag d. 7. september kl. 10 i Nr. Herlev kirkes sognegård.

Babysalmesang er for babyer fra 3 mdrs alderen og til ca. 1 år - og deres mødre eller fædre.

Vi synger og danser, laver rytmik og hygger.

Tilmelding til Charlotte på chch@km.dk

Kirkeblad Maj 2017

Orienteringsmøde vedr. Valg til Provstiudvalget

Den 17. august kl. 19.30 indbydes til offentligt orienterende møde vedr. ovenstående valg i Hillerød kirke Østergade 12, 3400 Hillerød.

 

Dagsorden for mødet er fastsat i ”Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd”. (Bekendtgørelse nr. 770 af 19.6.2017)

 

1) Valg af dirigent

2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed

3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed

4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd

5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg jf. §1 (”Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal på det offentlige orienterende møde”).

6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev, så mødedeltagelse er vigtig.

 

I Hillerød provsti har der været tradition for, at der vælges 4 læge medlemmer til provstiudvalget.

Dette antal har fungeret fint, og det har gjort beslutningsgangen og mødeafviklingen forholdsvis enkel. Ligeledes har der været tradition for, at der vælges 1 repræsentant fra Allerød kommune og 3 fra Hillerød.

 

I provstiudvalget sidder p.t.:

Hillerød kommune:

Ole Neerup, Hillerød menighedsråd, genopstiller

Herluf Poulsen, sidder ikke i menighedsråd p.t., genopstiller ikke.

Kirsten Aunstrup, Nødebo-Gadevang menighedsråd, genopstiller

 

Allerød Kommune:

Jens Christian Christiansen, sidder ikke i menighedsråd p.t., genopstiller.

 

Præsterepræsentant:

Annemarie Lund, Præstevang sogn, genopstiller.

 

Det er selvfølgeligt muligt, at udfordre de kandidater der genopstiller som i ethvert demokratisk forum.

 

Eventuelle kandidatlister skal være afleveret til valgbestyrelsens formand inden den 11. september 2017 kl. 19.00. Hvis der kun indleveres en liste, bortfalder afstemningen.

 

Det er kun fastansatte præster i provstiet, der kan stemme til og opstille som præsterepræsentant i provstiudvalget.

 

Provsten er født medlem af provstiudvalget.

 

I stiftsrådet er provstiet p.t. repræsenteret ved Verner Bech formand i Ullerød menighedsråd.

 

Da mødet er offentligt, vil provstiudvalget anmode om, at vedhæftede annonce sættes på jeres hjemmeside, og ligeledes sættes op på kirkens opslagstavle eller lignende.

 

 

Der kan læses mere om valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd ved at følge disse link:

 

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning/valgtilprovstiudvalg/Sider/default.aspx

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=192028

 

 

 

Kalender

20aug kl. 10:00

Gudstjeneste

20aug kl. 10:00
27aug kl. 10:00

Gudstjeneste

27aug kl. 10:00
31aug kl. 19:30

Nørklerne strikker

31aug kl. 19:30
03sep kl. 10:00

Gudstjeneste

03sep kl. 10:00
06sep kl. 19:30

Gudstjenesteværksted

06sep kl. 19:30
07sep kl. 10:00

Babysalmesang

07sep kl. 10:00